SUPORT

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE AQUISITHOR
 1. INTRODUCERE

  Această politică de confidențialitate are rolul de a preciza scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul site-ului www.aquisithor.com (" Site-ul ") și a aplicației de informații pentru rentabilitatea clienților , gestionarea și administrarea documentelor contabile sau administrative Aquisithor (" Aplicația "), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 protecția acelor persoane fizice în care prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE ( denumită în continuare " GDPR "), din Legea nr. 190/2018 privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în domeniul comunicațiilor electronice.

  Această politică de confidențialitate este completată de termenii și condițiile disponibile pe site și în aplicație, iar termenii definiți în conținutul Termeni și condiții au același înțeles și în politica de confidențialitate.

  Această politică de confidențialitate datele de caracter personal de vizitatori Website- 's, reprezentanții utilizatorilor (persoane juridice) de utilizatori (persoane fizice), reprezentanții furnizorilor (persoane juridice) de furnizori (persoane fizice) de angajați autorități publice și de participanți la evenimente, conferințe, târguri.

  Prin intermediul acestei Politici de Confidențialitate vă vom informa cu privire la:
  • Ce date cu caracter personal prelucrăm;
  • În ce scop prelucrăm datele cu caracter personal și care este temeiul legal al prelucrării;
  • Pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal;
  • Dacă există destinatari cărora le sunt transmise datele cu caracter personal;
  • Dacă intenționăm să transferăm date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European);
  • Dacă luăm decizii automate sau facem profiluri;
  • Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

 2. DATELE OPERATORULUI

  Societatea Code932 S.R.L, (denumită în continuare "Aquisithor"), cu sediul social în Iași, Aleea Petre Buzatov 11A E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2579/2006, cod fiscal 19121100., reprezentată legal prin domnul Andrei Dănilă , în calitate de administrator, e-mail contact@aquisithor.com în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

 3. PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL
  1. ALE VIZITATORILOR SITE-ULUI ȘI ALE UTILIZATORULUI (PERSOANĂ FIZICĂ) SAU ALE REPREZENTANTULUI UTILIZATORULUI (PERSOANĂ JURIDICĂ)
   1. Date prelucrate automat în timpul vizitei site-ului web

    Browserul dvs. transmite automat, de fiecare dată când accesați site-ul web, date care sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Acestea includ următoarele date (denumite în continuare "date din fișierele jurnal"):

    • informații despre tipul de browser și versiunea acestuia;
    • informații despre sistemul de operare al dispozitivului de pe care accesați site-ul web;
    • informații despre furnizorul de servicii de internet și adresa IP;
    • data și ora accesării.

    Datele din fișierele jurnal sunt evaluate în mod anonim în scopul îmbunătățirii continue a site-ului web, al adaptării acestuia și al corectării prompte a erorilor, dacă acestea apar în timpul utilizării site-ului web. În aceste scopuri, prelucrăm aceste date în conformitate cu interesul nostru legitim de a îmbunătăți Website-ul și de a-l menține într-o formă liberă.

    Într-un format anonimizat, datele din fișierele jurnal sunt utilizate exclusiv pentru a detecta disfuncționalități și pentru a asigura securitatea sistemului, inclusiv pentru detectarea și urmărirea tentativelor de acces necorespunzător și a fraudelor sau a tentativelor de abuz. Datele sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile și apoi șterse, cu excepția cazului în care este necesară stocarea pentru o perioadă mai lungă de timp în scopuri probatorii. În cazuri individuale, datele din fișierele jurnal pot fi transmise autorităților de cercetare.

    În același timp, pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiunile de navigare anterioare, pentru a adapta site-ul web la dispozitivul pe care îl utilizați și pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la accesare, prelucrăm următoarele date:

    • adresa IP;
    • identificatorii cookie;
    • alți identificatori online;
    • identificatorul unic al dispozitivului (identificator universal unic - UUID);
    • data și ora accesării site-ului web;
    • istoricul vizitelor;
    • solicitarea web;
    • data și ora solicitării / data și ora accesării site-ului web;
    • tipul de dispozitiv de pe care accesați site-ul web;
    • tipul de browser de internet și limba browserului;
    • informații despre evenimentele de pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erori);
    • informații despre setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră;
    • informații despre locul în care vă aflați atunci când accesați site-ul web.

    Datele prelucrate pentru a adapta Site-ul web la dispozitivul pe care îl utilizați și la preferințele dumneavoastră sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a vă pune la dispoziție Site-ul web adaptat la preferințele și nevoile dumneavoastră.

   2. Date prelucrate automat în timpul vizitei site-ului web

    Prin solicitarea unei oferte de Acces la Aplicație sau de contractare a unui alt Serviciu disponibil în cadrul Aplicației făcută telefonic, pe Site sau în Aplicație, ținând cont de faptul că acționați în calitate de Utilizator (persoană fizică) sau reprezentant al Utilizatorului (persoană juridică), în vederea transmiterii ofertei solicitate, vom prelucra următoarele date cu caracter personal completate de dvs:

    • numele și prenumele;
    • denumirea societății
    • numărul de telefon.
    • e-mailul companiei.

    Atunci când aveți Acces la Aplicație, vom prelucra datele dvs. personale în următoarele scopuri:
    • crearea și administrarea Contului de utilizator;
    • gestionarea relației dintre Utilizatori și facilitarea comunicării între aceștia;
    • gestionarea documentelor încărcate în Aplicație;
    • păstrarea înregistrărilor documentelor încărcate în aplicație;
    • gestionarea comenzilor plasate;
    • emiterea facturii și înregistrarea plății;
    • generarea de facturi și proforme în aplicație;
    • furnizarea serviciilor comandate;
    • întreținerea contului;
    • îmbunătățirea serviciilor oferite;
    • diagnosticarea și remedierea problemelor tehnice;
    • îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligații fiscale);
    • constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
    • prevenirea fraudei.

    Pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus în legătură cu accesul la Aplicație, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
    • numele și prenumele;
    • opinii;
    • date privind factura și plata;
    • adresa;
    • contul IBAN;
    • date referitoare la card (numele titularului, numărul cardului, codul CVV, data de expirare).

    În cazul în care acționați în calitate de reprezentant al Utilizatorului (persoană juridică), ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea interesului nostru legitim de a gestiona relațiile de afaceri ale Utilizatorului pe care îl reprezentați și pe îndeplinirea obligațiilor legale.

    În cazul în care acționați în calitate de Utilizator (persoană fizică), ne bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe executarea contractului la care sunteți parte sau pentru a lua măsurile necesare la cererea dvs. înainte de încheierea contractului și pe îndeplinirea obligațiilor legale.

   3. Datele prelucrate pentru a opera în parametri optimi a site-ului web și a aplicației

    Pentru a asigura funcționarea Site-ului și a Aplicației și pentru a vă notifica informațiile care vă privesc în calitate de Utilizator (persoană fizică) sau de reprezentant al Utilizatorului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje/alerte. De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a realiza statistici interne privind funcționalitatea Site-ului și a Aplicației.

    Vom prelucra următoarele date:
    • numele și prenumele;
    • numărul de telefon;
    • adresa IP;
    • date din jurnalele de acces și utilizare.

    Temeiul acestor prelucrări va fi, interesul nostru legitim de a menține aplicația și site-ul în parametri optimi de funcționare.

   4. Date prelucrate în vederea furnizării unui răspuns la o cerere / notificare / reclamație

    Ne puteți contacta atât prin completarea formularului de contact disponibil pe Website, cât și prin telefon sau prin e-mail la adresa contact@Aquisithor.ro .

    Pentru a răspunde la cererea / notificarea / reclamația dumneavoastră, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
    • numele și prenumele;
    • numărul de telefon;
    • orice alte date și informații conținute în cererea / notificarea / reclamația pe care ne-o trimiteți.

    În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea interesului nostru legitim de a răspunde la cererile / notificările / reclamațiile primite.

    În urma soluționării solicitării dumneavoastră, datele cu caracter personal vor fi șterse în măsura în care și dacă nu avem obligația de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

   5. Comunicarea în scopuri de marketing

    Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din proprie inițiativă), este necesar să prelucrăm datele dvs. personale. În acest caz, prelucrarea datelor se va baza pe consimțământul dumneavoastră.

    Vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
    • numele și prenumele;
    • numărul de telefon.

    Dacă și în măsura în care ați consimțit să primiți informații în scopuri publicitare (de exemplu, v-ați abonat la primirea buletinelor informative prin e-mail), dar ulterior nu mai doriți să primiți astfel de informații publicitare, vă puteți revoca consimțământul pe care l-ați dat în orice moment, ceea ce va avea efecte pentru viitor (de exemplu, vă puteți retrage consimțământul folosind link-ul de dezabonare inclus în buletinul informativ).

  2. REPREZENTANȚII "FURNIZORILOR"
   1. Pentru a putea desfășura relații de afaceri

    Pentru a putea începe și menține colaborarea cu furnizorul pe care îl reprezentați, este necesar să prelucrăm anumite date cu caracter personal ale dvs. în calitate de reprezentant al furnizorului. În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe interesul nostru legitim de a gestiona relațiile de afaceri cu furnizorii.

    Pentru a îndeplini acest scop, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
    • numele și prenumele;
    • numărul de telefon.

   2. Rezolvarea cererilor / solicitărilor / reclamațiilor
    Pentru a vă putea răspunde la solicitări, cerințe, reclamații sau orice alte întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației contractuale cu furnizorul pe care îl reprezentați, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
    • numele și prenumele;
    • numărul de telefon;
    • orice alte date și informații conținute în cererea pe care ne-o trimiteți.

    În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea interesului nostru legitim de a răspunde la solicitările / cererile / reclamațiile primite.

  3. DE ANGAJAȚI AUTORITĂȚI PUBLICE

   Pentru a putea gestiona relația cu autoritățile publice, precum și pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale (cum ar fi depunerea sau ridicarea de documente, răspunsul la solicitările autorităților, plata contribuțiilor, taxelor și altele asemenea), vom prelucra datele dumneavoastră personal în calitate de reprezentant al unei instituții publice.

   Pentru a îndeplini acest scop, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
   • numele și prenumele;
   • calitatea deținută în cadrul autorității publice din care faceți parte;
   • semnătura dumneavoastră (de exemplu, semnătura din registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem).

   În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea obligațiilor noastre legale, respectiv pe interesul nostru legitim de a răspunde la solicitările primite de la autoritățile publice.

  4. DE PARTICIPANȚI LA EVENIMENTE, CONFERINȚE, TÂRGURI

   În cazul în care vizitați standurile noastre la evenimentele, conferințele sau târgurile la care participăm, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar ca răspuns la solicitările dumneavoastră (de exemplu, pentru discuții și oferte viitoare) sau pentru a păstra legătura cu dumneavoastră.

   Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în cadrul evenimentelor, conferințelor sau târgurilor în interesul nostru legitim pentru a răspunde solicitărilor dvs. sau pentru a păstra legătura cu dvs.

   La standurile noastre și la evenimentele pe care le organizăm, facem ocazional fotografii și înregistrări video în scopuri documentare, de marketing și media, care sunt publicate, printre altele, pe paginile noastre de social media (de exemplu, Facebook sau Instagram) sau pe site-ul web. În acest caz, vă vom anunța în mod explicit acest lucru prin afișarea unui anunț la stand și vă vom cere consimțământul pentru realizarea de fotografii și videoclipuri și pentru utilizarea acestora.

 4. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

  În conformitate cu legea privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le desfășurăm:

  1. Dreptul de acces

   Aveți dreptul de a obține o confirmare a prelucrării sau neprocesării datelor dvs. cu caracter personal, accesul la acestea prin furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal (în cazul în care datele sunt prelucrate).

  2. Dreptul la rectificare

   Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le considerați inexacte. De asemenea, aveți dreptul de a ne cere să completăm datele dvs. personale pe care le considerați incomplete.

   Pentru a da curs solicitării dumneavoastră, trebuie: cu cererea de rectificare:
   • să specificați în mod clar datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte sau incomplete;
   • să explicați modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal ar trebui rectificate sau completate;
   • furnizați dovezi ale inexactităților, dacă este cazul.

  3. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal
   Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, iar Aquisithor va procesa cererea dvs. numai dacă se aplică una dintre următoarele circumstanțe:
   • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru Aquisithor pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • v-ați dat inițial consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Aquisithor, dar v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
   • Aquisithor a colectat sau prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal;
   • Aquisithor are obligația legală de a șterge datele dumneavoastră;
   • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu utilizarea Site-ului sau a Aplicației de către un copil cu vârsta sub 16 ani și pentru care consimțământul pentru prelucrarea datelor nu a fost dat sau autorizat de către titularul răspunderii părintești asupra acestuia.

   Aquisithor poate refuza în totalitate sau parțial ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele circumstanțe:
   • prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
   • prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală a Aquisithor (de exemplu, conform Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale) sau pentru a îndeplini o sarcină îndeplinită în interes public;
   • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
   • prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice.

  4. Dreptul de a restricționa prelucrarea
   Puteți solicita o restricție privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care se aplică una dintre următoarele circumstanțe:
   • contestați acuratețea datelor, pentru o perioadă care să permită Aquisithor să verifice acuratețea datelor;
   • prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării acestora;
   • Aquisithor nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
   • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavoastră particulară, pentru perioada de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Aquisithor prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

  5. Dreptul de a vă opune prelucrării

   Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care temeiul care stă la baza prelucrării este interesul legitim al Aquisithor. În acest caz, Aquisithor nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care Aquisithor demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

   Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul marketingului direct, inclusiv crearea de profiluri în legătură cu marketingul direct.

   Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o sarcină din motive de interes public.

  6. Dreptul de a vă opune prelucrării

   Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către Aquisithor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, fără a întâmpina obstacole din partea Aquisithor, dacă:

   • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract încheiat cu Aquisithor la ✅ care sunteți parte
   • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  7. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv pentru crearea de profiluri

   Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

   Aquisithor poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, în una dintre următoarele situații:
   • decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Aquisithor;
   • decizia este autorizată de legea pe care Aquisithor o aplică și care prevede măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime;
   • decizia se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

   Cu toate acestea, în prezent, prin intermediul personalului nostru, acordăm atenția umană necesară datelor dumneavoastră cu caracter personal. În condițiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastră bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs. (inclusiv crearea de profiluri) care va produce efecte juridice asupra dvs. sau care vă va afecta într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

  8. Dreptul de a depune o plângere

   Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor judecătorești competente, în măsura în care considerați necesar.

   Pentru a face o cerere în legătură cu unul dintre drepturile menționate mai sus (punctele 1-6), vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@Aquisithor.ro , Aquisithor nu va percepe nicio taxă pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, atât timp cât cererea dumneavoastră nu este excesivă sau nefondată. Vom răspunde la cererea dumneavoastră în termen de o lună, cu posibilitatea de a prelungi această perioadă cu încă două luni dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și numărul de cereri, cu notificarea dumneavoastră prealabilă, inclusiv motivele întârzierii.

 5. REFUZUL DE A FURNIZA DATE CU CARACTER PERSONAL

  În funcție de scopul prelucrării, nu sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, dar, în anumite situații, dacă nu ne furnizați datele cu caracter personal necesare, nu ne va fi posibil să vă oferim acces și să le folosim.

 6. ACTUALIZĂRI

  Dacă în viitor va trebui să revizuim această politică de confidențialitate, vom publica politica de confidențialitate revizuită pe site-ul web și în aplicație și vom raporta versiunea actualizată prin modificarea datei "Ultima actualizare" din partea de sus a politicii.

 7. CONTACT

  Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa contact@Aquisithor.ro, iar noi vom face tot posibilul pentru a vă răspunde cât mai curând posibil.

TERMENI ȘI CONDIȚII
 1. PREAMBUL

  Site-ul www.aquisithor.com ("Website") și aplicația software Aquisithor sunt proprietatea societății Code932 S.R.L, (denumită în continuare "Aquisithor"), cu sediul în adresa Aleea Petre Buzatov 11A, Iași înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2688/2022, cod fiscal RO 46506333, disponibilă la adresa de e-mail contact@aquisithor.com, reprezentată legal prin domnul Andrei Dănilă, în calitate de administrator.

  Accesarea Site-ului, utilizarea aplicației informatice Aquisithor și achiziționarea serviciilor oferite de Aquisithor prin intermediul aplicației implică acceptarea acestor Termeni și Condiții, astfel că este necesară citirea integrală a documentului.

  Crearea contului de utilizator, confirmată prin bifarea căsuței "Am citit Termenii și Condițiile de utilizare", reprezintă o acceptare de către utilizatorul aplicației a ofertei contractuale propuse de Aquisithor în condițiile prevăzute de art.1 alin. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. Bifarea căsuței reprezintă o confirmare a acordului de voință.

 2. DEFINIȚII
  • Aplicația - Reprezintă aplicația informatică pentru identificarea, gestionarea si utilizarea eficientă a furnizorilor, gestionarea și administrarea documentelor de achizitie. Aquisithor, dezvoltată de Code932 SRL și deținută prin proprietatea intelectuală a acesteia;
  • Accesul - Reprezintă acceptarea de către Aquisithor a utilizării aplicației oferite utilizatorului în schimbul unui abonament lunar/anual și utilizarea efectivă a aplicației;
  • Serviciu - Reprezintă serviciile oferite de Aquisithor prin Accesul la Aplicație, în special sincronizarea datelor din contul de utilizator, suportul pentru aceste servicii, backup-ul datelor de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin acces la Internet - și orice alte servicii oferite prin accesarea Aplicației sub forma unui abonament lunar/anual.
  • Utilizator profesional - Reprezintă orice persoană juridică care deține un contract de abonament valabil și care utilizează Aplicația în timpul efectuării de servicii administrative;
  • Utilizator final - Reprezintă persoana fizică/juridică care acționează în scopuri legate de activitatea sa comercială, industrială sau de producție, artizanală sau liberală, care a încheiat un contract de prestări servicii cu Utilizatorul profesional prin intermediul căruia prestează sau beneficiază de un serviciu și care utilizează Aplicația pentru a facilita comunicarea cu un alt Utilizator;
  • Utilizator - Reprezintă Utilizatorul profesional sau Utilizatorul final care creează un cont în aplicație, are acces la aplicație și beneficiază de un serviciu;
  • Cont - Reprezintă secțiunea din Aplicație care permite accesul Utilizatorului la Aplicație pentru a beneficia de Servicii;
  • Comandă - Reprezintă comanda de achiziție a unuia sau mai multor Servicii oferite de Aquisithor, efectuată de către Utilizatorul care dorește să beneficieze de acel/acele Servicii;
  • Tichet - Reprezintă documentul electronic transmis prin e-mail de către Utilizator către Aquisithor, conținând descrierea și calificarea unui incident;
  • BUG - Reprezintă incidentul care se manifestă prin apariția unei diferențe între funcționarea reală a Aplicației și funcționarea descrisă în versiunea curentă a specificațiilor Aplicației;
  • Suport - Reprezintă intervenția făcută de Aquisithor și reprezentanții săi în teritoriu, fără ca aceasta să implice modificarea codului sursă al Aplicației;
  • Mentenanță - Reprezintă intervenția făcută de Aquisithor, care implică modificarea codului sursă al Aplicației;
  • Conținut - Reprezintă toate informațiile de pe Site sau din Aplicație care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în alt mod cu ajutorul unui echipament electronic:
   • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorului de către Aquisithor prin mijloace electronice și/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;
   • orice informație comunicată prin orice mijloace de către un angajat / colaborator al Aquisithor, către Utilizator, conform datelor de contact, specificate sau nu de către acesta;
   • informații referitoare la Serviciile sau tarifele practicate de Aquisithor într-o anumită perioadă;
   • informații legate de Serviciile sau tarifele practicate de un terț cu care Aquisithor a încheiat contracte de parteneriat, colaborare sau de prestări servicii, într-o anumită perioadă;
   • date referitoare la Aquisithor sau alte date privilegiate ale acesteia;
   • date privind noutățile disponibile sau în curs de dezvoltare de către Aquisithor.
  • Newsletter - Reprezintă mijlocul de informare periodică, exclusiv electronică, respectiv poșta electronică, privind Site-ul, Aplicația și Serviciile și/sau promoțiile derulate de Aquisithor într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Aquisithor cu referire la informațiile conținute în acestea.

 3. SCOPUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
  1. Obiectul Termenilor și Condițiilor este Accesul Utilizatorului în Aplicație pentru a beneficia de analiza de profitabilitate a clientului, modalitatea de încărcare a timpului angajaților, stocarea și administrarea documentelor financiar-contabile și a resurselor umane, sincronizarea datelor din contul de utilizator, comunicarea între Utilizatorul profesionist și Utilizatorul final, precum și și orice alte Servicii oferite de Aquisithor prin Accesul la Aplicație sub forma unui abonament lunar/anual.
  2. Acești Termeni și Condiții se aplică Accesului la Aplicație, precum și tuturor comenzilor efectuate pentru orice alte Servicii oferite de Aquisithor prin intermediul accesului la Aplicație. Orice comandă și deschiderea unui Cont implică acceptarea de către Utilizator a acestor Termeni și Condiții.
  3. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Aquisithor oferă Accesul la Aplicație, precum și orice alte Servicii solicitate de Utilizator prin intermediul Aplicației, în condițiile și în limitele stabilite în acești Termeni și Condiții.
  4. În momentul acceptării acestor termeni între Aquisithor și Utilizator se încheie un contract de servicii în baza căruia Aquisithor oferă Accesul la aplicație și furnizează orice alte servicii solicitate de către Utilizator aplicației.
  5. După acceptarea acestor Termeni și Condiții de către Utilizator, Aquisithor îi va trimite acestuia, prin e-mail, o copie electronică a acestor Termeni și Condiții.
  6. Aquisithor își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni și Condiții. Versiunea Termenilor și Condițiilor aplicabilă accesului la Aplicație sau unei Comenzi efectuate este cea publicată pe Site-ul web în momentul în care a fost utilizată Aplicația sau a fost plasată Comanda, cu posibilitatea modificării sale cu acordul scris al ambelor părți.
  7. Aplicația poate fi accesată de la mai multe interfețe, cum ar fi: iOS, Android și browser web.

 4. CREAREA CONTULUI DE UTILIZATOR
  1. Accesul la Aplicație este permis oricărui Utilizator în urma creării și validării Contului.
  2. Utilizatorul profesionist își va putea crea și valida Contul numai după introducerea și confirmarea următoarelor informații:
   1. Numele și prenumele;
   2. Numele companiei;
   3. Funcția deținută în cadrul societății;
   4. Nr. de angajați;
   5. Nr. de clienți;
   6. Adresa de e-mail;
   7. Număr de telefon.
  3. Contul de utilizator final va fi creat și validat de către utilizatorul profesionist numai după introducerea și confirmarea următoarelor informații:
   1. Numele companiei;
   2. Numele și prenumele reprezentantului legal;
   3. Adresa de e-mail;
   4. CUI și Numărul de ordine din Registrul Comerțului;
   5. Număr de telefon.
  4. Contul va fi creat și validat numai după introducerea și confirmarea informațiilor menționate mai sus și numai prin acceptarea acestor Termeni și Condiții prin bifarea căsuței corespunzătoare.
  5. Înregistrând contul, Utilizatorul înțelege că poate fi contactat de Aquisithor, prin orice mijloace agreate de Aquisithor, în orice situație în care este necesar să fie contactat, exclusiv în legătură cu utilizarea Aplicației.

 5. DOCUMENTE CONTRACTUALE ȘI COMANDĂ
  1. După înregistrarea Contului, Utilizatorul poate plasa Comenzi în cadrul Aplicației.
  2. Prin completarea comenzii, Utilizatorul este de acord că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la momentul plasării comenzii.
  3. Confirmarea comenzii va fi trimisă de Aquisithor prin e-mail și va consta din următoarele documente:
   • Comanda (împreună cu indicațiile clare privind datele personale de autentificare și facturare) și condițiile specifice acesteia;
   • Termeni și condiții.
  4. Aquisithor poate anula Comanda plasată de Utilizator, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, în următoarele cazuri:
   • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Utilizatorului sau a tranzacției de către acesta;
   • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri aprobat de Aquisithor;
   • datele furnizate de Utilizator sunt incomplete și/sau incorecte;
   • încălcarea oricăreia dintre prevederile de la articolul 9.3 din prezentul document (Termeni și Condiții).
  5. Contractarea Serviciului este considerată valabilă din momentul confirmării comenzii de către Aquisithor, comanda neconfirmată neavând valoarea unei comenzi acceptate de Aquisithor.
  6. Acești Termeni și Condiții puse la dispoziție de Aquisithor pe Site vor sta la baza fiecărei Comenzi confirmate de Aquisithor.
 6. CESIUNE ȘI SUBCONTRACTARE
  1. Aquisithor poate cesiona și/sau subcontracta unei terțe părți serviciile legate de îndeplinirea Comenzii.
  2. În cazul cesiunii sau subcontractării către o terță parte, Aquisithor va fi singura responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor asumate față de Utilizator.
 7. DURATA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII
  1. Acești Termeni și Condiții intră în vigoare la data la care Aquisithor oferă Accesul Utilizatorului în Aplicație, respectiv la data la care Aquisithor confirmă Comanda Utilizatorului și sunt aplicabile pe toată perioada în care Utilizatorul are Acces la Aplicație, respectiv pe toată perioada de valabilitate a Serviciului comandat.
  2. În cazul în care Utilizatorul nu mai dorește să aibă acces la aplicația și serviciile contractate în Aplicație, accesul va fi întrerupt, iar datele și documentele sale aferente Contului de Utilizator vor fi șterse automat în termen de 60 de zile. Utilizatorul are posibilitatea de a solicita ștergerea imediată a datelor și a oricăror documente încărcate în aplicație, iar acest lucru se va face în termen de 2 zile lucrătoare.

 8. FACTURARE ȘI PLATĂ
  1. Prețurile pentru Accesul în Aplicație și pentru Servicii sunt afișate pe Site și/sau în Aplicație și sunt exprimate în Euro.
  2. Prețul convertit în RON la cursul de schimb stabilit de BNR în ziua emiterii facturii, modalitatea de plată, termenul de plată și contul bancar în care se va face plata sunt specificate în fiecare Comandă.
  3. Facturarea Accesului și a Serviciilor contractate se va face lunar, în data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Factura emisă de Aquisithor include TVA dar aceasta va fi adăugată la costul lunar.
  4. Aquisithor va emite factura în funcție de tipul de abonament de care beneficiază Utilizatorul, respectiv în funcție de Serviciile contractate de Utilizator, după caz.
  5. Factura va fi trimisă Utilizatorului la adresa de e-mail utilizată la crearea Contului. Factura poate fi vizualizată în interiorul platformei în secțiunea "Facturi Aquisithor".
  6. Utilizatorul va efectua plata în termen de 10 zile de la data emiterii facturii prin transfer bancar în contul menționat în factură.
  7. În cazul în care utilizatorul nu efectuează plata în termen de 10 zile de la data emiterii facturii, acesta va achita către Aquisithor o majorare de întârziere de 0,5%/zi din valoarea facturii datorate și neachitate la termen, calculată până la data plății.
  8. În cazul în care utilizatorul nu efectuează plata în termen de 60 de zile de la data facturii, Aquisithor va înceta imediat accesul utilizatorului în aplicație, cu excepția cazului în care un acord alternativ este convenit în scris cu utilizatorul.
  9. În cazul în care Aquisithor va suporta orice costuri și cheltuieli în numele utilizatorilor, acestea vor fi adăugate la facturile de utilizare Aquisithor, după caz, și pot necesita o plată separată.
  10. Aquisithor nu este/ nu poate fi considerat responsabil pentru orice alte costuri suplimentare suportate de utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la comisioanele de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului său, dacă moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Utilizatorul este singurul responsabil pentru această acțiune.
  11. Nu se vor percepe rambursări pentru facturile plătite.
  12. n cazul în care Utilizatorul consideră că o factură emisă de Aquisithor nu este calculată corect, acesta trebuie să notifice Aquisithor în scris, în termen de 5 zile de la primirea facturii, în lipsa notificării, se va considera că Utilizatorul a acceptat factura ca atare. dacă aceasta a fost întocmită. În cazul în care pe parcursul perioadei în care Utilizatorul beneficiază de Accesul la Aplicație și de alte servicii contractate în cadrul Aplicației, vor interveni modificări de preț în legătură cu Accesul în Aplicație, respectiv în legătură cu Serviciile contractate Aquisithor va notifica Utilizatorul cu privire la orice modificare a planului de plată cu cel puțin 15 zile înainte de ziua facturării.

 9. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
  1. Aquisithor are următoarele obligații:
   1. să ofere un drept de utilizare (licență) neexclusiv și nelimitat în timp și spațiu pentru utilizarea Aplicației;
   2. să permită accesul la Aplicație pentru crearea, încărcarea, facilitarea comunicării între Utilizatorul profesionist și Utilizatorul final;
   3. să ofere asistență tehnică de luni până vineri între orele 09:00 - 18:00 pentru probleme legate de Aplicație sau pentru clarificări privind utilizarea Aplicației. Aquisithor nu oferă asistență financiar-contabilă sau juridică și nu va fi trasă la răspundere pentru aceste probleme;
   4. să facă zilnic o copie de siguranță a datelor;
   5. să faciliteze conectarea la sistem printr-un protocol de comunicare securizat (https);
   6. să asigure sincronizarea datelor între Utilizatorul profesionist și Utilizatorul final. Aplicația nu funcționează în versiunea offline;
   7. să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și a ricăror informații și documente furnizate de către Utilizatori, prin luarea măsurilor care se cuvin în scopul împiedicării atacurilor cibernetice de orice fel și al limitării efectelor acestora;
   8. să răspundă pentru orice încălcări de securitate, breșe, atacuri informatice sau orice fel de incidente care ar duce la dezvăluirea informatiilor cu caracter confidential, a secretelor de serviciu sau a datelor cu caracter personal;
   9. Mentenanță – pentru întreaga perioadă a contractului;
   10. Debugging – cu timpi de intervenție și personal alocat;
   11. Răspunsuri la ticketing – timpi de răspuns, procedura.
  2. Aquisithor are următoarele drepturi:
   1. de a i se furniza toate informațiile și materialele necesare pentru crearea Contului, precum și pentru furnizarea Serviciilor comandate de Utilizator;
   2. de a restricționa activitățile care pot compromite Contul Utilizatorului. În cazul în care Aquisithor primește o notificare cu privire la existența unor activități cu aspect ilegal desfășurate de Utilizatori, își rezervă dreptul de a suspenda Contul de Utilizator sau de a bloca accesul la acesta;
   3. de a monitoriza, vizualiza documentele și bazele de date ale Utilizatorului;
   4. de a colecta date anonime privind utilizarea Aplicației și a Serviciilor sale;
   5. să atribuie și/sau să subcontracteze unui terț serviciile legate de îndeplinirea Comenzii, cu informarea Utilizatorului, fără consimțământul acestuia;
   6. să încaseze prețul pe care Utilizatorul îl datorează pentru utilizarea Aplicației sau pentru fiecare Comandă.
  3. Utilizatorul are următoarele obligații:
   1. să respecte acești Termeni și Condiții;
   2. să pună la dispoziția Aquisithor toate informațiile necesare în vederea creării Contului pentru a obține Accesul la Aplicație și pentru furnizarea Serviciilor comandate;
   3. să plătească contravaloarea accesului în Aplicație și a Serviciilor comandate;
   4. să răspundă pentru tot conținutul și documentele existente în Contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unui terț;
   5. să utilizeze Aplicația sau Serviciile contractate în deplină legalitate și cunoscând prevederile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară;
   6. să respecte întru totul prevederile referitoare la drepturile de autor și la protecția datelor cu caracter personal cu privire la datele introduse în sistem;
   7. să își asume întreaga răspundere în cazul în care persoanele aprobate să utilizeze Aplicația încalcă prevederile prezentelor Condiții sau desfășoară activități ilegale sau imorale;
   8. să nu divulge credențialele de acces în Cont, orice astfel de divulgare fiind făcută pe propria răspundere;
   9. să verifice toate caracteristicile Serviciilor pe care dorește să le contracteze și să solicite clarificări cu privire la eventualele neclarități privind Serviciile înainte de înregistrarea unei Comenzi;
   10. să informeze, în cel mai scurt timp posibil, Aquisithor despre orice neregulă privind accesul la Aplicație.
  4. Utilizatorul are următoarele drepturi:
   1. să primească Accesul la Aplicație și să i se furnizeze Serviciile comandate, în condiții optime și conform standardelor în domeniu;
   2. de a fi informat cu privire la orice problemă legată de funcționarea Aplicației, care ar putea conduce la întreruperea temporară sau permanentă a Accesului la Aplicație sau a furnizării Serviciilor comandate sau la scăderea calității acestora.

 10. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  1. Conținutul, așa cum este definit, inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini fixe, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate în Aplicație sau pe Site sunt proprietatea exclusivă a Aquisithor, fiind -i rezervate toate drepturile obținute în acest scop direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
  2. Utilizatorul nu are voie să copieze, să distribuie, să publice, să transfere către terți, să modifice și/sau să altereze în alt mod, să folosească, să facă legături, să expună, să includă orice Conținut în alt context decât cel original intenționat de Aquisithor, inclusiv orice Conținut în afara Aplicației sau a Site-ului, eliminarea semnelor care semnifică dreptul de autor al Aquisithor asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, cu excepția consimțământului scris expres al Aquisithor.
  3. Nicio difuzare către utilizatori prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau achiziționat prin accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea acestuia nu constituie o obligație contractuală din partea Aquisithor și/sau a angajatului/Aquisithor a funcționarului care a intermediat transferul de Conținut, dacă este cazul, la acest Conținut.
  4. Orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de acești Termeni și Condiții este interzisă.
  5. Documentele încărcate de Utilizator în aplicație și care nu sunt cuprinse în noțiunea de „Conținut” vor rămâne proprietatea Utilizatorului sau a proprietarului de drept, Conta 25 neavând dreptul să aplice watermark sau logo-ul Aquisithor pe nici unul dintre acestea. La încetarea contractului, toate asemenea documente vor fi returnate Utilizatorului sau vor fi distruse la indicațiile și pe cheltuiala acestuia.

 11. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII AQUISITHOT
  1. Aquisithor nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele de orice fel pe care utilizatorul sau o terță parte le poate suferi ca urmare a îndeplinirii de către Aquisithor a oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul acestor Termeni și Condiții sau a unei comenzi sau pentru daunele rezultate din utilizarea Serviciilor.
  2. Aquisithor rămâne răspunzătoare pentru daunele cauzate de funcționarea greșită a aplicației, de blocarea acesteia, de virușii transmiși prin intermediul aplicației, cu exceptia daunelor cauzate de virușii transmiși prin documentele încărcate in platforma de către Utilizator/ Utilizator profesional.

 12. DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE UTILIZATORULUI
  Utilizatorul declară următoarele:
  1. acceptarea acestor Termeni și Condiții nu constituie o încălcare sau o nerespectare a obligațiilor asumate prin orice contract sau alt instrument la care Utilizatorul este parte sau prin care este obligat sau afectat și nu încalcă în alt mod drepturile niciunei terțe părți, iar acești Termeni și Condiții creează pentru Utilizator obligații valabile, legale și obligatorii din punct de vedere juridic, în conformitate cu prevederile acestora.
  2. procedura de insolvență prevăzută de Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014, nu a fost inițiată procedura de concordat preventiv, nu a fost desemnat un reprezentant ad-hoc, nu a fost inițiată o astfel de cerere din partea vreunui creditor, societatea nu se află în stare de dizolvare, divizare, fuziune, reorganizare, etc.;
  3. Utilizatorul a implementat sau este în curs de implementare a tuturor procedurilor și măsurilor adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Aquisithor urmărește să protejeze pe cât posibil dreptul la viață privată și imaginea Utilizatorilor. Aquisithor depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile pe care Utilizatorul le introduce în baza de date Aquisithor sunt utilizate exclusiv în scopuri legate de utilizarea Aplicației.
  2. În momentul înregistrării unui Cont, prin accesarea acestuia, Aquisithor va prelucra datele cu caracter personal capabile să identifice o anumită persoană în conformitate cu acești Termeni și Condiții și în scopul declarat stipulat în Politica de confidențialitate Aquisithor.

 14. COMUNICAȚII ELECTRONICE
  1. Dacă Utilizatorul nu își comunică intenția contrară, Aquisithor va utiliza adresa de e-mail / nr. telefonică a Utilizatorului pentru a comunica cu acesta.
  2. Pentru comunicarea dintre Utilizatorul profesionist și Utilizatorul final, se va folosi adresa de e-mail / nr. telefon al fiecărui Utilizator.
  3. Comunicațiile prin Internet pot fi corupte și, prin urmare, Aquisithor nu este responsabil pentru modificările aduse acestor comunicări după ce au fost trimise.
  4. Utilizatorul, în calitate de destinatar, este responsabil pentru efectuarea unei scanări antivirus a atașamentelor primite.
  5. În cazul comunicării electronice, există riscul de a nu primi, de a întârzia, de a induce în eroare sau de a intercepta documentele de către terți. Aquisithor utilizează software de eroare sau de a intercepta documentele de către terți. Aquisithor utilizează software de scanare a virușilor pentru a reduce riscul transmiterii virușilor și a altor obiecte dăunătoare similare prin e-mail sau prin intermediul dispozitivelor de stocare electronică. Cu toate acestea, comunicarea electronică nu este în întregime sigură și Aquisithor nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele sau pierderile cauzate de viruși sau coduri dăunătoare și pentru comunicările care sunt corupte sau alterate după expediere. Aquisithor nu este responsabilă pentru problemele sau erorile accidentale legate de acest mijloc de comunicare, în special în ceea ce privește materialele sensibile din punct de vedere comercial.
  6. Chiar dacă anumite documente pot aparține în mod legal Utilizatorului, Aquisithor va distruge corespondența și alte documente pe care le stochează și care au o vechime mai mare de sapte ani, cu excepția documentelor pe care le consideră de o importanță continuă. În cazul în care Utilizatorul consideră că este necesar să păstreze un anumit document, acesta trebuie să notifice acest lucru în scris.

 15. ÎNREGISTRARE, PAROLE ȘI RESPONSABILITĂȚI

  Accesul utilizatorului la anumite funcționalități din cadrul aplicației este permis numai dacă acesta a optat pentru un abonament lunar/anual. Orice acces neautorizat la elementele private ale Aplicației sau accesul altor persoane în afara celor autorizate pentru utilizarea unui anumit Cont reprezintă infracțiunea de acces neautorizat la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației românești în vigoare. Aquisithor poate solicita despăgubiri pentru orice pretenție (inclusiv orice pretenție pentru neglijență) rezultată din orice dezvăluire neautorizată de către Utilizator sau de către orice persoană pentru care acesta este responsabil.

 16. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
  1. Încălcarea de către Utilizator a acestor Termeni și Condiții duce la încetarea imediată a tuturor relațiilor dintre Utilizator și Aquisithor și la ștergerea Contului Utilizatorului, dând dreptul Aquisithor să folosească toate mijloacele legale disponibile pentru a recupera prejudiciul astfel creat.
  2. Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile întreprinse în cadrul Aplicației și pe Site și răspunde pentru orice daune materiale sau de orice altă natură produse Aquisithor.
  3. Nerespectarea de către Utilizator a oricăreia dintre obligațiile, declarațiile și/sau garanțiile sale, prevăzute în acești Termeni și Condiții atrage răspunderea Utilizatorului, acesta fiind obligat să repare integral toate daunele suferite de Aquisithor.
  4. În cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în acești Termeni și Condiții sau le execută în mod necorespunzător, acesta va fi obligat să acopere toate daunele suferite de Aquisithor, dar fără a se limita la daune materiale (directe sau indirecte), daune morale, daune de imagine, beneficii nerealizate, costuri de litigii în curs, cheltuieli în faza de executare, onorarii rezonabile de avocat, etc.
  5. În situațiile prevăzute la punctele 16.3 și 16.4, pentru a trage la răspundere Utilizatorul, Aquisithor va notifica în scris Utilizatorul cu privire la orice pretenții, precizând detalii rezonabile ale acestor pretenții (inclusiv temeiul său și estimând cu bună credință valoarea prejudiciului încercat sau care ar putea fi încercat).
  6. În termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării în conformitate cu punctul 16.5 de mai sus, Utilizatorul va avea posibilitatea de a remedia toate încălcările obligațiilor, declarațiilor și/sau garanțiilor asumate/date în conformitate cu acești Termeni și condiții, fără niciun cost pentru Aquisithor.

   În cazul în care Utilizatorul:
   1. refuză să acționeze în conformitate cu cele menționate la punctul 16.6 de mai sus
   2. nu remediază sau înlătură orice potențial prejudiciu adus Aquisithor ca urmare a nerespectării oricărei obligații, declarații și/sau garanții, Aquisithor va putea recupera de la Utilizator toate și toate daunele încercate, conform punctelor 16.3 sau 16.4.

  7. Aquisithor stochează în Cloud informațiile și documentele încărcate în Contul de Utilizator.

   Serviciul Cloud este furnizat de o terță parte ("Furnizor Cloud") cu care Aquisithor a semnat un acord de confidențialitate pentru a asigura respectarea clauzelor relevante din condițiile standard de activitate ale Aquisithor, legate de confidențialitate, comunicare pe Internet, Legea privind protecția datelor.

  8. Serviciul furnizat de Furnizorul de Cloud este o funcție găzduită pe web. Aquisithor nu este responsabil pentru întreruperea serviciilor furnizate de Furnizorul de Cloud, dar va depune eforturi rezonabile pentru a contribui la asigurarea reluării serviciului normal cât mai curând posibil.
  9. Aquisithor rămâne răspunzătoare pentru daunele cauzate de funcționarea greșită a aplicației, de blocarea acesteia, de virușii transmiși prin intermediul aplicației, cu exceptia daunelor cauzate de virușii transmiși prin documentele încărcate in platforma de către Utilizator/ Utilizator profesional.

 17. CONFIDENȚIALITATE
  1. Aquisithor va păstra confidențialitatea informațiilor sau a documentelor de orice fel pe care utilizatorul le furnizează. Divulgarea informațiilor furnizate poate fi făcută numai în condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții.
  2. În cadrul acestor Termeni și Condiții, termenul "informații confidențiale" înseamnă orice informație primită și/sau cunoscută de Aquisithor sau de Utilizator ca urmare a creării Contului, a executării Comenzii, inclusiv orice informație legată de activitatea celor două părți. Acestea nu sunt publice.
  3. Aquisithor și Utilizatorul se angajează să nu utilizeze niciuna dintre informațiile confidențiale decât în scopul îndeplinirii acestor Termeni și Condiții și să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale.
  4. Aquisithor și Utilizatorul vor permite accesul la informațiile confidențiale numai acelor persoane care trebuie să le cunoască pentru a îndeplini obligațiile asumate prin acești Termeni și Condiții și vor instrui orice astfel de persoană în legătură cu caracterul confidențial al acestor informații.
  5. Obligația de a păstra confidențialitatea datelor/informațiilor din și în legătură cu acești Termeni și Condiții, indiferent de suportul pe care sunt prezentate, există și în cazul angajaților Aquisithor sau al Utilizatorului.
  6. Prevederile acestei secțiuni privind confidențialitatea nu se aplică în următoarele cazuri:
   1. în momentul divulgării lor, informațiile confidențiale erau deja cunoscute publicului;
   2. partea căreia îi aparțin informațiile și-a dat consimțământul scris pentru divulgarea acestora de către cealaltă parte înainte de divulgare.

  7. Dacă Aquisithor sau Utilizatorul primește o cerere de divulgare a informațiilor confidențiale din partea unei autorități în temeiul legii, partea care a primit cererea din partea autorității va notifica imediat cealaltă parte. În cazul în care partea căreia îi aparțin informațiile nu obține un ordin sau o altă dispoziție de protecție a informațiilor sale confidențiale, partea căreia i se solicită divulgarea va dezvălui numai acele informații confidențiale cerute de lege și va depune toate eforturile pentru a le dezvălui. garantează că informațiile confidențiale astfel dezvăluite vor fi tratate în mod confidențial.
  8. Partea care furnizează informațiile va rămâne singurul proprietar al informațiilor confidențiale. De asemenea, în cazul în care informațiile confidențiale sunt actualizate, acestea vor rămâne proprietatea exclusivă a părții care le furnizează.
  9. Aquisithor și utilizatorul vor păstra informațiile confidențiale în orice formă ar fi, atâta timp cât sunt supuse acestor termeni și pentru o perioadă nelimitată de încetare din orice motiv a acestora.
  10. Părțile nu vor face nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice altă formă de dezvăluire către terți cu privire la Aplicație sau la o Comandă fără acordul prealabil scris al celeilalte părți.

 18. REZILIEREA CONTRACTULUI
  1. Prezentul contract încetează de drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe, în cazul în care:
   • Prezentul contract poate înceta de îndată, fără preaviz, și fără intervenția vreunei instanțe in cazul in care una dintre părțile contractante nu își respectă obligațiile stipulate, fara a afecta insa obligatiile deja scadente, la data incetarii contractului. Nerespectarea obligatiilor contractuale se notifica în scris de către partea afectată, iar contractul încetează de drept de la data notificării.
   • prin neplata prețului și/sau a cheltuielilor de către Utilizator pentru o perioadă mai mare de 60 de zile de la data scadenței. Termenii și condițiile vor înceta de drept, fără a fi necesară vreo notificare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile;
  2. Aquisithor va notifica Utilizatorul cu privire la încetarea acestor Termeni și Condiții cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care încetarea va intra în vigoare. Termenii și condițiile vor înceta să producă efecte la expirarea perioadei de notificare, fără nicio altă formalitate sau intervenție a unei instanțe.
  3. Rezilierea acestor Termeni și Condiții nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Aquisithor sau ale Utilizatorului.
  4. Prevederile acestui capitol nu înlătură răspunderea părții care a cauzat în mod culpabil rezilierea acestor Termeni și Condiții.
  5. Acești termeni și condiții pot înceta în orice moment prin acordul scris al Aquisithor și al Utilizatorului.

 19. FORȚA MAJORĂ
  1. Aquisithor și Utilizatorul nu sunt răspunzători pentru neexecutarea la timp și/sau pentru executarea necorespunzătoare - în totalitate sau parțial - a oricărei obligații care le revine în temeiul acestor Termeni și Condiții, în cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră., așa cum este definit de lege.
  2. Partea care invocă forța majoră/ este obligată să notifice cealaltă parte, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile pentru a limita consecințele acestuia. Dacă în termen de 30 de zile de la apariție, evenimentul nu încetează, părțile au dreptul de a notifica rezilierea integrală a acestor Termeni și Condiții, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.

 20. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
  1. Acești Termeni și Condiții sunt guvernate de legile din România.
  2. Daca Partile nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Iasi, Romania.

 21. CONDIȚII FINALE
  1. Drepturile și căile de atac de care se bucură Utilizatorul sau Aquisithor sunt cumulative și nu alternative. Nici neexercitarea, nici amânarea exercitării oricărui drept, putere sau privilegiu de către oricare dintre părți în temeiul acestor Termeni și condiții nu va acționa ca o renunțare la acel drept, putere sau privilegiu și nici exercitarea individuală sau parțială a unui astfel de drept. , putere sau privilegiu nu va exclude exercitarea ulterioară a unui astfel de drept, putere sau privilegiu sau exercitarea oricărui alt drept, putere sau privilegiu.
  2. Acești Termeni și Condiții conțin întregul acord dintre Aquisithor și Utilizator în ceea ce privește utilizarea Site-ului, Accesul, utilizarea Aplicației și orice Servicii contractate.
  3. Aquisithor și Utilizatorul declară că aceste clauze ale acestor Termeni și Condiții sunt acceptate în mod expres, orice acord anterior neproducând efecte juridice între aceștia.
  4. Orice modificare privind datele de contact (telefon sau e-mail), adresa sau contul bancar, se va face, preferabil, în termen de 48 de ore de la modificare.
  5. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, în totalitate sau parțial, în conformitate cu legislația aplicabilă, această prevedere sau orice parte a acesteia, în această măsură, va fi considerată ca nefăcând parte din acești Termeni și Condiții. , iar legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestor Termeni și condiții nu vor fi afectate. Într-o astfel de situație, Părțile vor depune toate eforturile, într-o perioadă rezonabilă, pentru a înlocui dispoziția considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă cu o dispoziție cu același scop, care va fi legală, valabilă și aplicabilă.
  6. Aquisithor are dreptul de a aduce orice modificări la acești Termeni și Condiții, noua versiune fiind pusă la dispoziția Utilizatorului prin publicarea în Aplicație și pe Site.
  7. Orice notificare sau altă comunicare în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi făcută în scris și va fi trimisă la adresa de e-mail a Utilizatorului disponibilă în Cont, respectiv la adresa de e-mail Aquisithor disponibilă în secțiunea "Contact" sau în acești Termeni și Condiții.
  8. Modificările vor intra în vigoare în 30 de zile de la data transmiterii unei notificari în acest sens Clientului prin mijloacele de comunicare agreate de Părți. Accesarea sau utilizarea Serviciilor de către Client ulterior expirării termenului de 30 de zile sau lipsa transmiterii refuzului Clientului de acceptare a noilor Termeni si Conditii constituie acordul Clientului de a respecta Termenii și Condițiile astfel cum au fost modificate. În cazul refuzului clientului de a accepta noile T&C, Contractul urmează a înceta la expirarea termenului de 30 de zile de la transmiterea notificării, în tot acest timp vechii T&C rămânând valabili.